بی کربنات سدیم یا به عبارتی sodium bicarbonate با فرمول شیمیایی NaHCO3 یک ترکیب شیمیایی است که به صورت پودر سفید رنگ و بدون بو در دسترس است. این ترکیب شیمیایی به عنوان یک عامل حفظ رطوبت و خاصیت خمیرکنندگی در صنایع نانوایی و شیرین کننده در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، بی کربنات سدیم به عنوان یک عامل تنظیم pH در صنایع مختلف از جمله صنایع نساجی، صنایع چاپ، صنایع رنگسازی و صنایع داروسازی استفاده می‌شود.

بی کربنات سدیم در شرایط عادی فشار و دمای اتاق به صورت پایدار و بدون تغییر شیمیایی قابل نگهداری است، اما در تماس با آب به کربنات سدیم (Na2CO3) و دیگر ترکیبات نیز تجزیه می‌شود. همچنین، با تماس با اسیدها، بی کربنات سدیم به دیگر ترکیبات سدیم و کربنات تجزیه می‌شود.

به صورت پک 25 کیلویی در انبار موجود می باشد .

برای اطلاع از قیمت و نحوه خرید تماس بگیرید .