اسید آسکوربیک از ویتامین‌های محلول در آب است که در میوه‌ها مخصوصاً میوه‌های ترش و مرکبات و دیگر میوه‌ها و گیاهان سبزیجات و صیفی‌ها موجود است. در برابر حرارت و مواد قلیایی و طول زمان از بین می‌رود. این ویتامین در واکنش‌های شیمیایی بدن یک حمل ‌کننده الکترون است و از مهم‌ترین آنتی اکسیدان ها است که نقش مهمی در سلامتی بدن و دستگاه ایمنی دارد .

ویتامین c جامدی سفید رنگ و محلول در آب و غیر سمی است که مصرف آن سامانه ایمنی بدن را افزایش می‌دهد.

ممکن است ویتامین ث در کم کردن عوارض بیماری کوئید 19 (کرونا) مفید باشد.

مواد اولیه تولید این اسید ذرت یا گندمی است که ابتدا به گلوکز تبدیل می شود و در ادامه به سوربیتول تبدیل می¬شود. این ماده در کنار کاتالیز نیکل، اکسید می شود و سپس شسته می شود. در نهایت با اسید کلریدریک واکنش می دهد و اسید اسکوربیک خالص به وجود می آید. در آخرین مرحله تولید، اسید حاصل را فیلتر و خرد می کنند.