پکتین پلیمری از مشتقات قندی اسیدی است که از ساختارهای ژلاتینی موجود در میوه جات وسبزیجات بدست می آید.پکتین بیشتر در میوه های نارس یافت می‌شود که پس از فرا رسیدن این مرحله میزان و کیفیت پکتین کاهش می یابد. اسید گالاکترونیک از اصلی ترین مواد سازنده شیمیایی پکتین می باشد که بیشتر در میوه و سبزی موجود میباشد که خود جزء گروه های پلیمر اسید آمینه روگالاکترونیک می‌باشد. اسیدهای موجود در پلیمر ممکن است به صورت اسید های متیل شده در بیایند و یا به شکل اسیدهای آزاد مثل پروتوپکین، اسید ژلاتینی،اسید پکتینی وپکتین در بیاید.

برای اطلاع از موجودی ، قیمت و نحوه سفارش کالا تماس بگیرید .