خدمات ما

قبول سفارشات

قبول سفارشات واردات مواد اولیه ،ماشین آلات وکلیه مواد مصرفی کارخانجات

مشاوره

مشاوره بابت راه اندازی خط تولید و فورمولاسیون

دریافت پیشنهاد

دریافت پیشتهاد بابت فروش مواد اولیه و ماشین آلات شما

فروش ویژه

محصولات با قیمت مناسب

پروپیونات کلسیم

چینی

کیسه 25 کیلویی

پکتین obi

سوئیس

مخصوص مربا و آبمیوه 25 کیلویی

همکاران تجاری ما