بی کربنات آمونیوم یا به اختصار “NH4HCO3″، یک ترکیب شیمیایی است که به صورت پودر سفید رنگ در دستررس است. این ترکیب شیمیایی اغلب به عنوان یک عامل حفظ رطوبت و خاصیت خمیرکنندگی در صنایع نانوایی، شیرین کننده در صنایع شکلات‌سازی، عامل حفظ ترطیب در برخی محصولات غذایی، و همچنین به عنوان عامل جداسازی پروتئین در صنعت پزشکی و داروسازی استفاده می‌شود.

این ترکیب شیمیایی در شرایط عادی فشار و دمای اتاق به صورت پایدار و بدون تغییر شیمیایی قابل نگهداری است، اما در تماس با آب به دی‌آمونیوم کربنات (NH4)2CO3 تبدیل می‌شود که در محیط خنثی و آب با pH حدود 8 به بالا دچار تجزیه شیمیایی می‌شود. همچنین، با تماس با اسیدها، بی کربنات آمونیوم به دیگر ترکیبات آمونیوم و کربنات تجزیه می‌شود.

به صورت کیسه 25 کیلویی در انبار موحود است .

برای اطلاع از قیمت و نحوه خرید تماس بگیرید .