از بقایای فسیلی جلبک های تک سلولی (دیاتومه) بوجود می آید  از این خاک جهت تصفیه استفاده میشود .

بسته بندی آن به صورت کیسه ۲۵ کیلویی می باشد .

برای اطلاع از قیمت و موجودی کالا تماس بگیرید .

۹۸۲۱-۲۲۳۷۸۲۵۲+