cacao powder

پودر کاکائو

پودر کاکائو از میوه درخت کاکائو (نام علمی آن تئوبروما است) به دست می آید . روش کار به این صورت است که میوه ها را پس از چیدن انبار می کنند و مدنی طول می کشد تا بپوسد. سپس دانه ها را جمع آوری می کنند و طی فرآیندی خاص از آن پودر کاکائو تهیه می کنند .

در صنایع خوراکی موارد مصرف زیادی دارد و بسته بندی آن به صورت کیسه ۲۵ کیلویی است . 

برای اطلاع از قیمت و موجودی کالا تماس بگیرید .

۹۸۲۱-۲۲۳۷۸۲۵۲+